Verbetering bedrijfsprocessen St. van den Brink

20 / 03 / 2015

Verbetering bedrijfsprocessen St. van den Brink conform subsidieregeling ESF 2014-2020

Bedrijfs- en organisatieverbetering, waardoor een duurzame en sterke organisatie wordt neergezet. De verschillende werkzaamheden van de twee bedrijven zo veel mogelijk één maken. Met als doel een uitdagende en veilige werkomgeving voor de medewerkers en langdurige inzetbaarheid door uitwisseling tussen beide bedrijven.