Samen optrekken in het Centrum voor Transport & Logistiek

Samen optrekken in het Centrum voor Transport & Logistiek

Ondernemers in de regio zetten samen de schouders onder de werving & selectie van goed personeel voor de T&L sector. St vd Brink, Ploeger Logistics, NE Distriservice, Kattenberg Verhuizingen en Van de Brug Int. Tanktransport hebben hiertoe de vereniging CTL opgericht.

Ze pakken gezamenlijk promotie, werving en selectie voor chauffeurs, logistieke medewerkers, teamleiders en planners op en bieden een baangarantie. Landstede en Van Buuren zijn de aangesloten opleiders.

De provincie Gelderland draagt eveneens bij om de branche Transport & Logistiek op de Noord-Veluwe te profileren als aantrekkelijke bedrijfstak om in te werken.

Logistieke tafel

CTL gaat voor een verbeterde samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs en heeft als voornaamste doel het aanjagen van instroom van deelnemers naar werk en opleiding in de sector Transport & Logistiek. Daar hoort ook het bevorderen van zij-instromers (volwassenen die eerder voor een carrière in een andere branche hebben gekozen) bij. Kennis en expertise deelt CTL regionaal in haar Logistieke Tafel Midden-Nederland
.

Wil je ook in deze regio leren en werken of zoek je ander werk?

Kijk dan snel op zekervaneenbaan.nl of ontmoet ons bij een van de activiteiten/evenementen. Je haalt je diploma’s, rijbewijzen en certificaten bij regionale opleiders. Voor de eerste 50 aanmelders ligt een financiële tegemoetkoming in de opleidingskosten klaar

Samenwerkende ondernemers CTL