Ga naar content
St vd Brink
Innovatief
26.04.2023

Innoveren op het gebied van digitalisering

Binnen St vd Brink speelt digitalisering een belangrijke rol. Deze week verscheen er een interview op Logistiek Digitaal over hoe St vd Brink innoveert op het gebied van digitalisering. Hoe digitalisering en data-delen een rol spelen binnen onze organisatie, was de essentie van dit interview. Maar ook welke digitale veranderingen er plaatsvonden de afgelopen jaren en hoe wij de (digitale) toekomst voor ons zien. In dit artikel nemen wij je mee in de ontwikkelingen op het gebied van digitalisering binnen St vd Brink.

Digitale werkplaatsen deel 1 van 3

Hoe digitalisering een rol speelt vanaf de klantvraag

Zendingen komen bij ons digitaal binnen, waarna ze worden gecontroleerd op juistheid en volledigheid. Onze chauffeurs krijgen hun opdrachten via de boordcomputer binnen. Vanuit hier kunnen chauffeurs hun zending accepteren en krijgen ze een voorstel om te navigeren.

Klanten houden we op de hoogte van de status van hun zendingen. Dit doen we met een eigen klantportaal waarop wij inzichtelijk maken wanneer een zending is geladen en gelost. In ons klantportaal maken wij tevens alle transportdocumenten digitaal beschikbaar. Daarnaast zijn wij in staat om real-time data te delen met onze klanten. Hierdoor bieden wij de klant de mogelijkheid om in te spelen op vertragingen door bijvoorbeeld files, onvoorziene wachttijden en dergelijke. Doordat wij de mogelijkheid bieden om onze data te integreren in die van onze klanten, creëren wij in ieder geval de mogelijkheid om samen het logistieke proces te optimaliseren.

Van handmatig naar een volledig automatiseringsproces

Vroeger was alles anders en dat klopt. Enkele voorbeelden op het gebied van digitalisering zijn bijvoorbeeld: De opdrachten die we voorheen vanuit de mail moesten overtypen, vandaag de dag bieden klanten deze zendingen digitaal aan via ons klantportaal of door middel van electronic data interchange (EDI). Een klant heeft op die manier ook inzicht in zijn eigen portefeuille en de status van zijn zendingen. Of waar we vroeger alle zendingen handmatig moesten tariferen, gebeurt dit nu geheel automatisch. Ook de verkoopfacturen versturen we nu digitaal. Daarnaast hebben we het proces rondom onze inkoopfacturen, van boeken en fiatteren, volledig geautomatiseerd. De tijd dat inkoopfacturen door de hele organisatie rondgingen om ze betaalbaar te kunnen stellen, is geschiedenis.

Het automatiseren van veel handelingen is niet alleen veel sneller, efficiënter en minder foutgevoelig, het geeft ook veel rust binnen de organisatie.

Inspelen op digitaliseringstrends

In de toekomst kunnen wij ons verder onderscheiden door data-deling te optimaliseren en onze prosessen nog meer te automatiseren. Binnen de logistieke sector is nog veel te winnen. Transportbedrijven worden vaak gekenmerkt door een doenersmentaliteit en zijn in mindere mate bezig met strategische digitaliseringsvraagstukken. Sterker nog, 65% van de participerende bedrijven in het onderzoek naar data en digitalisering in de logistiek van Evofenedex (2021), maakt hoofdzakelijk nog gebruik van Microsoft Excel voor logistieke planning en operatie. Maar wie niet mee verandert en niet inspeelt op de digitaliseringstrend, kan in de toekomst minder toegevoegde waarde leveren aan klanten, althans dat is onze visie.

Kansen op het gebied van digitalisering

Er liggen nog veel kansen met betrekking tot het verder realiseren van actuele verkeersinformatie in ons planningssysteem. Maar ook op het gebied van de elektronische vrachtbrief en een verregaande samenwerking met onze bestaande klanten en strategische partners. Data wordt leidend in de processen en wij hebben hier als organisatie veel aandacht voor. Met een sterke focus op datavolledigheid proberen we hiaten zoveel mogelijk te elimineren dan wel te minimaliseren. Daarnaast werken wij aan data-dashboards om managers mee te nemen in deze transitie naar digitalisering en hen elke dag te voorzien van stuurinformatie.

Eén team, één taal

Om datadeling in de logistieke keten verder te organiseren, is er wel een gezamenlijk (verplichte) taal nodig. Een uniforme dataformat, zoals OTM 5. Dit moet de leidende logistieke taal gaan worden, toegepast door de overheid, vervoerders en verladers. Dit maakt deze gezamenlijke taal, het delen van data met ketenpartners veel toegankelijker. We zien nu nog veel dat bedrijven vasthouden aan hun eigen concept van informatie delen, waardoor je een integratiepartner nodig hebt. Als we samen dezelfde taal spreken, kunnen we nog makkelijker en hierdoor meer samenwerken in de gehele keten en nog betere voorspellingen maken. Dit is noodzakelijk om de beladingsgraad te verbeteren en lege kilometers te reduceren. Met als resultaat een reductie van de CO2-uitstoot wat positieve impact heeft op ons milieu.

Digitale werkplaatsen deel 2 van 3

Digitale werkplaatsen deel 3 van 3

Misschien is dit ook interessant voor u

0%
Samen op weg...