Partnerschap in het Centrum voor Transport en Logistiek

03 / 02 / 2016

Vijf regionale ondernemers hebben hun schouders gezet onder het Centrum voor Transport en Logistiek (CTL). De projectaanvraag is in 2015 uitgezet door Van Buuren Opleidingen en toegekend door de provincie Gelderland. Iceberg, Ploeger, Dusseldorp en St. van den Brink zijn partners. ROC Landstede is projectleider vanuit het onderwijs.

CTL stimuleert een verbeterde samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs in een branche die volop in beweging is en heeft als voornaamste doel om opleidingen in de sector Transport & Logistiek (T&L) beter op de praktijk te laten aansluiten.
Promotie en kennis delen
CTL promoot verder de branche en het beroepenveld onder de jeugd met als doel het potentiële tekort aan chauffeurs en logistieke medewerkers zo klein mogelijk te maken. Daar hoort ook het bevorderen van zij-instromers (volwassenen die eerder voor een carrière in een andere branche hebben gekozen) bij.


Ook het organiseren van de Logistieke Tafel, een kenniskring waar informatie en ontwikkelingen met bedrijven uit de hele branche met elkaar gedeeld worden wordt door CTL opgepakt.

Nieuwe werknemers
Een grote golf werknemers gaat de sector T&L verlaten vanwege pensionering. Er zou in 2015 zelfs al sprake zijn van een landelijk tekort van 40-50.000 werknemers. In Gelderland zijn bijna 12.000 personen werkzaam in deze sector. 

Met CTL pakt het bedrijfsleven dit probleem actief aan samen met het onderwijs. Goed opgeleide mensen zijn de oplossing. In iedere opleiding zit een 'vrije ruimte'; een keuzedeel dat in te vullen is naar bedrijfs- en/of regiobehoefte. De CTL-partners zorgen voor invulling van deze thema's met concrete praktijkopdrachten bij de opleidingen Transport & Logistiek van Landstede. Zo gaan deze leerlingen beter uitgerust de stage in en komen ze goed voorbereid op de arbeidsmarkt. Opleidingen met een plus dus!